OM OS

Faxe ungdomsskole er inddelt i 4 hovedområder: Heltidsundervisning, 10. klasse, fritidsundervisning og ungdomsklubber.

"§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund".

Bekendtgørelse af Lov om Ungdomsskoler