UU-vejledning
 

Uddannelsesvejledning er en del af udskolingen i folkeskolen. Vejlederen hjælper dig til at udarbejde uddannelsesplaner og uddannelsesbog. 

 

Derudover vil din uddannelsesvejleder gennemføre mindst en vejledningssamtale med hver elev i løbet af skoleåret. Samtalerne vil dreje sig om dine uddannelsesønsker og muligheden for at virkeliggøre dem.

 

Du kan finde flere oplysninger omkring Ungdomsuddannelserne ved af gå ind på www.UUSS.dk

 

I løbet af efteråret er der introduktionskurser for alle 8. klasser, og i uge 43 er der brobygning, som er obligatorisk for alle 10. klasser.

 

 
 
uu-vejledning


Senest opdateret 01.08.2017 10:52 af CHO