Praktiske oplysninger
Her finder du alle vigtige og praktiske oplysninger i forbindelse med aktiviteter i Faxe Ungdomsskole
 
Krav ved deltagelse i vandaktiviteter

I forbindelse med børn og unges deltagelse i vandaktiviteter i Ungdomsskolen kræver vi en forældregodkendelse, for at sikre at I som forældre er informeret, og indeforstået med, at jeres barn deltager.

 

I Ungdomsskolen er der en mangeårig tradition for aktiviteter til søs. Ungdomsskolens undervisere er uddannet til at undervise indenfor de områder de varetager. Sikkerheden vægtes højt og lever naturligvis op til de udstukne regler fra Søsportens Sikkerhedsråd.

 

Samtykkeerklæring findes her under vigtige dokumenter. Denne skal underskrives og medbringes til første mødegang.

 
Sygdom

Ved rejser med Ungdomsskolen har alle deltagere udfyldt en "elev og sygdomsoplysningsseddel", så lærere på turen er klar over, hvis der er noget de skal have særligt opmærksomhed på. Oplysninger skal bruges til at sikre den enkelte deltager bedst muligt på rejsen og i en evt. nødsituation.

 

De oplysninger du/I giver læses kun af rejselederen, som vurderer om det er relevant at videregive oplysninger til de øvrige rejseledere. Sedlen destrueres efter rejsen.

 

Find Elev og Sygdomsoplysningssedlen her under vigtige dokumenter.

 
Rejser med Faxe Ungdomsskole

Tilmelding til rejser med ungdomsskolen sker altid via hjemmesiden. Dog er du først tilmeldt rejsen når 1. rate af rejseudgiften er betalt.

 

Derudover skal vi have dine forældres underskrift på:

- at du må rejse med ungdomsskolen.

- at du og dine forældre er indforstået med ungdomsskolens regler for rejser

- at vi må tegne grupperejseforsikring

 

Når du har tilmeldt dig rejsen (og har betalt) vil du modtage en række mødedatoer. På disse møder vil vi lære hinanden at kende, og planlægge turen sammen.

 

Ved deltagelse i rejseaktiviteter med Faxe Ungdomsskole, skal der udfyldes en rejsekontrakt, hvoraf betalingsbetingelser også fremgår.

 

I forbindelse med deltagelsen, forpligtiger man sig til at overholde visse retningslinjer, heraf betalingsbetingelser.

 

Rejsekontrakten findes her under "Vigtige dokumenter".Senest opdateret 15.05.2018 21:41 af FLEJ